חקיקה 
 


היתר בנייה נדרש לצורך ביצוע כל עבודת בנייה ושימוש בקרקע. הליך קבלת היתר הבנייה כולל פניה לוועדה המקומית בהתאם למקום העבודה או השימוש וכן פניה לקבלת אישור גורמים נוספים בהתאם לחוק הרלוונטי.
החוק העיקרי בתחום זה הינו חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965. לצידו, חוקים המסדירים את העיסוק במקצועות מתחום התכנון והבנייה (חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ועוד ), חוקים המסדירים את האישורים הנדרשים כחלק מהליך רישוי הבנייה (חוק העתיקות, תשל"ח – 1978, פקודת היערות ועוד) וחוקים משיקים נוספים מתחומים שונים.
תקנות התכנון והבנייה, אשר מותקנות מכוח חוק התכנון והבנייה, מפרטות את הליכי התכנון ורישוי הבנייה במדינת ישראל. כמו כן, קובעות התקנות אילו עבודות דורשות היתר בנייה,  מציעות הליכי רישוי חלופיים במקרים יחודיים, מפרטות את הליך מסירת המידע להיתר בטרם הגשת היתר הבנייה ועוד. התקנות הראשיות בתחום זה הינן תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970, המפרטות את הליך הרישוי מתחילתו - הגשת הבקשה להיתר ועד לסיומו - הוצאת תעודת גמר למבנה.  התוספת השנייה לתקנות אלו מפרטת הוראות שונות בתחום תכן הבנייה החלים על המבנה.

באמצעות הקישורים בדף זה, תוכלו להגיע לנוסח הרשמי של חוקים ותקנות מתחום הבנייה, כפי שהתפרסמו מטעם המשרדים והרשויות, על פי חלוקה לנושאים. 

  לדף תקנות חדשות 

 
 
עדכונים וחידושים נבחרים בחקיקה
15/06/2016
תקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע"ו-2016
פורסמו היום (15.6.16) תקנות חדשות העוסקות במדידה ומיפוי.תקנות אלו מחליפות את תקנות המודדים הישנות (תקנות ... עוד »
 
 
24/05/2016
אושר התיקון הראשון לתמ"א 35, תכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור
התיקון הראשון לתוכנית המתאר הארצית (תמ"א) 35 שהוביל מינהל התכנון, אושר פה אחד בקבינט הדיור בראשות שר ... עוד »
 
 
22/05/2016
תקנות התכנון והבניה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף) התשע"ו - 2016
פורסמו תקנות חדשות (מצ"ב) המבהירות מי רשאי להגיש תכנית בבית משותף.אלה עיקרי הדברים:1. להגשת תכנית שלא ... עוד »
 
 
17/05/2016
הודעת דוברות: שר האוצר חתם על התקנות לקיצור משמעותי של הליכי הרישוי
שר האוצר חתם על תקנות שיקצרו משמעותית את לוחות הזמנים כך שמתן היתר לבניה יינתן מקסימום תוך 90 יום. התקנות ... עוד »
 
 
17/04/2016
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106), התשע"ו-2016
המיתקנים המשרתים את פעילותן של חברות ממשלתיות העוסקות בייצור מוצרים ביטחוניים , הוקמו במהלך השנים כמתקנים ... עוד »