הוכרזו מתחמי פינוי-בינוי חדשים 
10/05/2012 

הממשלה הכריזה על מתחמי פינוי-בינוי חדשים במסלולים שונים ברחבי הארץ.

הכרזה על מתחמי פינוי-בינוי
הממשלה, בהמלצת הוועדה לעניין מתחמי פינוי בינוי פרסמה צווים לפיהם המתחמים הבאים יוכרזו כמתחמי פינוי-בינוי:
• מתחם גאולים ברמת-השרון - תוקף הצו עד 5 באוקטובר 2017
• מתחם ביאליק בבית-שמש - תוקף הצו עד 7 בדצמבר 2017
• מתחם רמת יוסף בבת-ים - תוקף הצו עד 7 בדצמבר 2017
• מתחם עמק הברכה בתל-אביב - תוקף הצו עד 7 בדצמבר 2017

תוקף הצווים, הינו עד התאריכים הנקובים, אלא אם בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.

הארכת תוקף למתחמי פינוי-בינוי
בנוסף, האריכה הממשלה את תוקפיהן של תכניות מתחמי פינוי-בינוי הבאים ברחבי הארץ:
• מתחם רמת חן בבנימינה – תוקף ההארכה עד 18 בנובמבר 2012
• מתחם רוקח בראשון לציון – תוקף ההארכה עד 18 בנובמבר 2012
• מתחם בן דור בנשר – תוקף ההארכה עד 10 בנובמבר 2013
• מתחם א.ת. גיל עמל בהוד השרון – תוקף ההארכה עד 10 בנובמבר 2014

המתחמים הבאים במסלול פינוי-בינוי הוארכו עד 9 באוקטובר 2017:
• מתחם המלך חזקיהו בחיפה
• מתחם המקשר בירושלים
• מתחם ישורון בנהריה
• מתחמי החלוצים וילין קלישר בנתניה
• מתחם שילר אורלוב בפתח תקווה

המתחמים הבאים במסלול עיבוי בנייה, הוארכו עד 28 בנובמבר 2017 :
• מתחם מורדות הכרמל הצרפתי בחיפה
• מתחם לב עתלית בחוף הכרמל
• מתחם ביאליק בטירת הכרמל

מתחמי פינוי-בינוי במסלול מיסוי
שני מתחמים בקרית אונו הוכרזו כמתחמי-פינוי בינוי במסלול מיסוי:
• מתחם שאול המלך – כפרויקט פינוי לשם בינוי
• מתחם זמיר – במסלול עיבוי בנייה

על פי חוק מיסוי מקרקעין, משמעות ההכרזה על פרויקט פינוי-בינוי במסלול מיסוי, הינה הקלות מס משמעותיות, בהתקיים התנאים המצוינים בחוק. ההקלות נוגעות הן למכירת הזכויות על-ידי הדיירים בפרויקט והן לרכישת הזכויות על-ידי היזם המבצע.

תוקף הצו עד 5 באוקטובר 2017, אלא אם בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.


> מאגר השמאים לפינוי-בינוי יוצא לדרך
> מתחמי פינוי-בינוי חדשים במסלול מיסוי
> קידום פרויקטים של התחדשות עירונית
> פינוי-בינוי – מסלול הרשויות המקומיות באתר משרד השיכון