ממשלת ישראל החליטה על הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה, במטרה לייעל ולפשט את הליכי הוצאת היתרי בנייה, תוך שיפור איכות הבנייה ובכך למנוע ליקויים חריפים

במרץ 2013 השיק מינהל התכנון במשרד הפנים תכנית רב שנתית לקידום בטיחות ילדים בישראל. מטרת קיומו של אזור חדש זה הינה עדכון קהיליית הבנייה בישראל במידע רלוונטי בנושא.

מדינת ישראל נמצאת באזור פעיל מבחינה סיסמית ונמצאת בסיכון גבוה לרעידות אדמה. את רעידות האדמה אמנם לא ניתן למנוע, אבל בהחלט ניתן להיערך לקראתן. תמ"א 38 הינה תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה.

בינואר 2009 קיבלה ממשלת ישראל החלטה לפיה 10% מייצור החשמל עד שנת 2020 יופק באמצעות אנרגיות מתחדשות. משרד הפנים מקדם תכניות מתאר נושאיות המסדירות את המהלך, לרבות מתן אפשרות להוצאת היתרים בגינן.