מחוז דרום
מועצות אזוריות

מועצה אזורית חבל אילות

מועצה אזורית יואב

מועצה אזורית אשכול

מועצה אזורית באר טוביה

מועצה אזורית בני שמעון

מועצה אזורית לכיש

מועצה אזורית רמת הנגב

מועצה אזורית שדות נגב

מועצה אזורית שער הנגב

מועצה אזורית תמר

מועצות מקומיות

מועצה מקומית עומר

מועצה מקומית תעשייתית - רמת חובב

מועצה מקומית להבים

משרדי ממשלה
איגודי ערים

איגוד ערים לאיכות הסביבה, אשדוד - חבל יבנה